Statul de functii

Secretarul Comunei Rapoltu Mare : ROMOȘAN LILIANA
Consilierul personal a primarului : PASCOTĂ LIVIU - ȘTEFAN
Compartimenul Financiar Contabil :
    SILVĂȘAN PETRINA - GIANINA - Inspector Superior, si
    STEF MARIA - Inspector Superior
Comparimentul agricol : RADU DELIA - MAIA - Inspector Principal
Compartimentul de asistență socială : IRIMIE FELICIA - LUCIA - Inspector Principal
Compartimentul Urbanism : TAȘNADI CRISTIAN - Referent de specialitate
Cămine culturale și Bibliotecă : KOROZSI AURICA - ANIȘOARA - Bibliotecar
Paznic : IANC IOAN
Muncitor calificat treapta I: FILIMON FLORIN