Proiecte si afaceri

 

Facilitati oferite investitorilor:

Terenuri agricole
Terenuri cu vegetaţie forestieră
Vânătoare şi pescuit sportiv
Colectarea fructelor de pădure, plante medicinale, ciuperci
Zonă apicolă
Zonă piscicolă

 

Proiecte de investitii:

- Canalizare - în faza de execuţie
- Reteaua de alimentare cu apa potabila in localitatea Rapoltel
- Modernizare strada interioara Rapoltu Mare
- Decolmatarea cursurilor de apa din localitatile Rapoltu Mare, Bobilna si Boiu
- Construcţie bază sportivă în localitatea Rapoltu Mare
- Reabilitare cămin cultural in  localitatile Rapoltu Mare, Bobilna si Boiu
- Sediu administrativ