Dare de seama

Balanta 30.09.2011

Balanta 31.03.2011

Balanta 30.06.2011

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA 31.12.2010

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2010

Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor
31.12.2010

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2010

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE 31.12.2010 - p2

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - p1

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE - p2

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.03.2011

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.12.2010

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2011

BILANT 31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI 31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2011

DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2011

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.03.2011

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA 31.03.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2011

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2010

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2010

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.03.2011

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 31.12.2010

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.06.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIATE
IN AFARA BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
31.12.2010

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 31.03.2011