„Primaria comunei Rapoltu Mare,  judetul Hunedoara,  organizeaza  concurs de recrutare pentru  ocuparea postului  contractual vacant  de  INSPECTOR,clasa I, grad profesional principal (topograf)  din cadrul compartimentului fond funciar, registru agricol din  aparatul de specialitate al primarului comunei Rapoltu Mare.

. Conditii de ocupare a postului de contractual de executie  INSPECTOR,clasa I, grad profesional principal (topograf)

  1. Studii: studii superioare de lunga durata specialitatea topografie,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

2.Sa îndeplineasca conditiile minime de 5 ani vechime în munca si minim 5  ani vechime in specialitatea studiilor.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

-proba scrisa : 08.10.2018, ora 10.;

-proba interviu: 12.10.2018, ora 10.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune pâna în data de 24.09.2018 ora 16.00 la sediul Primariei comunei Rapoltu Mare

-selectie dosar: 28.09.2018

Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru concurs se obtin la telefon 0731404608;persoana de contact:Radu Delia Maia"