ANUNT

 

 

„Primaria comunei Rapoltu Mare,  judetul Hunedoara,  organizeaza  concurs de recrutare pentru  ocuparea postului  contractual vacant  de  INSPECTOR DE SPECIALITATE , GRAD PROFESIONAL IA(specialist IT -Operator calculator si retele)   din cadrul compartimentului informatic, relatii cu publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Rapoltu Mare.

. Conditii de ocupare a postului de contractual de executieINSPECTOR DE SPECIALITATE , GRAD PROFESIONAL IA(specialist IT -Operator calculator si retele):

1.Studii: studii superioare de lunga durata in domeniul tehnologiei informatiei ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

2.Sa îndeplineasca conditiile minime de 5 ani vechime în munca si minim 5  ani vechime in specialitatea studiilor.

Data, ora si locul de desfasurare a concursului:

-proba scrisa : 27.09.2018, ora 9.;

-proba practica : 27.09.2018, ora 13.;

-proba interviu: 2.10.2018, ora 10.

-selectiedosar:21.09.2018

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune pâna în data de 19.09.2018 ora 16.00 la sediul Primariei comunei Rapoltu Mare.

Relatii suplimentare cu privire la bibliografie sicontinutul dosarului pentru concurs se obtin la telefon 0731404608;persoana de contact:Radu Delia Maia"